Privacy Verklaring.

"Uw ICT zorgeloos geregeld voor een vast bedrag"

Privacy Verklaring

HTR Automatisering verwerkt persoonsgegevens van partners en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

HTR Automatisering verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar werkzaamheden en opdrachten. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële en actuele contactpersonen van zakelijke relaties bij HTR Automatisering betreffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies en door consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews.

HTR Automatisering kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om contactpersonen te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • om contactpersonen te informeren over actuele ontwikkelingen,
  • om contactpersonen nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
  • om contactpersonen te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
  • om relaties met contactpersonen te onderhouden,
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Dhr. Thomas Regtien Algemeen Directeur, info@htr.nl, 033-4945031.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een contactpersoon zich aanmeld bij HTR Automatisering is dat de start van een, over het algemeen langdurige relatie. Contactpersonen wisselen niet ieder jaar van baan, wat er voor zorgt dat Persoonsgegevens langere tijd beschikbaar moeten zijn.

HTR Automatisering gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de Persoonsgegevens te wissen of wanneer HTR Automatisering besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen. Van het wissen van Persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van HTR Automatisering dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door relatie of contactpersoon aan hem/haar wordt toevertrouwd.

HTR Automatisering maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal HTR Automatisering deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door HTR Automatisering uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Wijzigingsclausule

HTR Automatisering behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Op htr.nl/privacy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.

Meer weten?

Neem contact op onze : bel 033 – 494 50 31 of mail.

Mail ons, wij helpen u graag verder