Back-up Online

"Al uw bestanden veilig uit huis"

Back-up Online

Met Back-up Online zorgen wij voor uw bestanden. Zoals u allicht weet, is het maken van goede back-ups belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Helaas gaat het in de praktijk nogal eens mis met het uitvoeren van een back-up. Wanneer heeft u voor het laatst een goede back-up uitgevoerd?

Het komt ook vaak voor dat de back-ups in hetzelfde pand bewaard worden als waar de servers en desktops zich bevinden. Bij brand, diefstal of een ander incident raken deze belangrijke gegevens dan alsnog verloren. Daarnaast slijten back-uptapes op den duur, waardoor de informatie verdwijnt. Daarbij komt ook nog eens het nadeel van de hoge aanschafkosten van tapes en cd’s. 

Back-up Online

Met Back-up Online zorgen wij voor uw bestanden. Zoals u allicht weet, is het maken van goede back-ups belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Helaas gaat het in de praktijk nogal eens mis met het uitvoeren van backups. Wanneer heeft u voor het laatst een goede back-up uitgevoerd?

Het komt ook vaak voor dat de backups in hetzelfde pand bewaard worden als waar de servers en desktops zich bevinden. Bij brand, diefstal of een ander incident raken deze belangrijke gegevens dan alsnog verloren. Daarnaast slijten backuptapes op den duur, waardoor de informatie verdwijnt. Daarbij komt ook nog eens het nadeel van de hoge aanschafkosten van tapes en cd’s. 

De Back-up online service van HTR Automatisering

"De software die dagelijks een back-up maakt van al uw gegevens"
Onze software maakt dagelijks een back-up van uw gegevens en slaat deze vervolgens op in een beveiligd datacenter. Daardoor staan de back-ups ook niet meer op een kwetsbare tape of cd.
Daarnaast zijn de back-ups volledigt beveiligd: uw back-ups worden voor het verzenden naar ons datacenter beveiligd met een door u gekozen code. Uw gegevens blijven dus geheim, ook voor ons. Wij kunnen alleen zien hoeveel data er is verzonden.
Standaard worden de back-ups van de afgelopen 7 dagen bewaard. Wilt u ze langer bewaren, dan kunt u de bewaarperiode van de back-up verlengen.

“Daar sta je dan, mijn vinger drukte te snel op ‘delete’, HTR heeft mij snel kunnen helpen met het terugzetten van het bestand zodat ik toch op tijd de benodigde informatie voorhanden had. Helemaal top!

Leonie van Zetten

Directrice, Foetsie BV

Onze software maakt dagelijks een backup van uw gegevens en slaat deze vervolgens op in een beveiligd datacenter. Daardoor staan de backups ook niet meer op een kwetsbare tape of cd.
Daarnaast zijn de backups volledigd beveiligd: uw backups worden voor het verzenden naar ons datacenter beveiligd met een door u gekozen code. Uw gegevens blijven dus geheim, ook voor ons. Wij kunnen alleen zien hoeveel data er is verzonden.
Standaard worden de backups van de afgelopen 7 dagen bewaard. Wilt u ze langer bewaren, dan kunt u de bewaarperiode verlengen.

“Daar sta je dan, mijn vinger drukte te snel op ‘delete’, HTR heeft mij snel kunnen helpen met het terugzetten van het bestand zodat ik toch op tijd de benodigde informatie voorhanden had. Helemaal top!

Leonie van Zetten

Directrice, Foetsie BV

Efficiënte, betrouwbare en veilige back-up

"Alle informatie over de back-ups die wij leveren"

Efficiënte back-up

Volledig geautomatiseerd
De back-ups lopen automatisch op de door u ingestelde momenten. Deze kunnen m.a.w. nooit meer vergeten worden. U krijgt telkens een e-mail met gedetailleerde informatie ter bevestiging van elke back-up. 

Tijd- en kostenbesparend
Back-upsoftware, -hardware (tapes, tapedrives, …) en het bijhorende onderhoud worden overbodig. Nooit meer back-ups maken, tapes labellen en indexeren,… Op deze manier kunnen uw (IT)-medewerkers zich op interessantere en meer strategische taken richten. Wanneer u meer back-upcapaciteit nodig heeft, is dat met een simpele muisklik geregeld.

Zuinig voor uw internetverbinding
Door gebruik van innovatieve delta-block technologie wordt niet de volledige data verzonden. Dit zijn enkel de gewijzigde delen. De eerste back-up (en dus de grootste) die u maakt, kan via seed-loading gebeuren. Uw data wordt dan d.m.v een speciale disk lokaal geëncrypteerd & amp; geback-upped. Om vervolgens daarna op onze back-upservers te worden geschreven. Door de compressie van de gegevens wordt de transmissietijd bovendien sterk gereduceerd. Dit zorgt ervoor dat zowel het back-uppen als het herstellen van uw gegevens in enkele minuten kunnen gebeuren.

Efficiënte back-up

Volledig geautomatiseerd
De back-ups lopen automatisch op de door u ingestelde momenten. Deze kunnen m.a.w. nooit meer vergeten worden. U krijgt telkens een e-mail met gedetailleerde informatie ter bevestiging van elke back-up. 

Tijd- en kostenbesparend
Back-upsoftware, -hardware (tapes, tapedrives, …) en het bijhorende onderhoud worden overbodig. Nooit meer back-ups maken, tapes labellen en indexeren,… Op deze manier kunnen uw (IT)-medewerkers zich op interessantere en meer strategische taken richten. Wanneer u meer back-upcapaciteit nodig heeft, is dat met een simpele muisklik geregeld.

Zuinig voor uw internetverbinding
Door gebruik van innovatieve delta-block technologie wordt niet de volledige data verzonden, maar enkel de gewijzigde delen. De eerste back-up (en dus de grootste) die u maakt, kan via seed-loading gebeuren: uw data wordt dan d.m.v een speciale disk lokaal geëncrypteerd & geback-upped om daarna op onze back-upservers te worden geschreven. Door de compressie van de gegevens wordt de transmissietijd bovendien sterk gereduceerd. Dit zorgt ervoor dat zowel het back-uppen als het herstellen van uw gegevens in enkele minuten kunnen gebeuren.

Betrouwbaar

Volledig automatisch
U zult de pech maar hebben: u verliest belangrijke data. Net wanneer de verantwoordelijke voor de back-ups die ene week verlof heeft of ziek is en u dus geen back-ups hebt gemaakt. Logisch dat u dit vergeten bent, het behoort immers niet tot uw normale routine. Met HTR Back-up Online is dit verleden tijd. Uw back-ups lopen volautomatisch op de door u gewenste tijdstippen. Hierdoor kunnen ze nooit meer vergeten worden.

Betrouwbare back-upsoftware
Met meer dan 1.000.000 gebruikers wereldwijd, mogen we ervan uitgaan dat onze software zijn stabiliteit en betrouwbaarheid bewezen heeft.

Uiterst stabiele en betrouwbare infrastructuur
De back-ups van uw bedrijfsdata worden opgeslagen op onze back-upinfrastructuur in een eerste datacenter en iedere nacht gerepliceerd naar een 2de geografisch gescheiden datacenter. De volledige back-upinfrastructuur en ons beveiligd netwerk zijn van hoge kwaliteit en op elk niveau volledig redundant uitgevoerd. De datacentra zijn beide klasse A en voorzien van de meest moderne toegangscontroles.

Veilig

Geavanceerde encryptie en verzending via SSL
Voor de verzending worden uw gegevens gecodeerd (AES, Triple DES, Blowfish) op basis van een encryptiesleutel enkel door u gekend. Zonder uw persoonlijke encryptiesleutel is de data waardeloos. Uw gegevens blijven tijdens de verzending en opslag dus steeds versleuteld. De verzending van de geëncrypteerde data verloopt via een beveiligde SSL verbinding. De ingebouwde veiligheidssystemen waarborgen optimale confidentialiteit en maken back-up online veiliger dan back-up op tape of andere media.

Nederlandse klasse A datacentra met 24/7 toegangscontrole
Onze back-up- en replicatie- infrastructuur bevindt zich in 2 geografisch gescheiden Nederlandse datacentra. Diverse barrières met controlemechanismen zorgen ervoor dat men enkel toegang krijgt tot de geautoriseerde plaatsen in het datacenter. Alle activiteiten worden geregistreerd via een camerasysteem. Verder zijn de locaties uitgerust met uitgebreide noodstroomvoorzieningen en ultramoderne brand- en rookdetectie controle.

Software updates
In elk van onze pakketten zijn alle software-upgrades (o.a. beveiligingspatches) gratis inbegrepen.

Efficiënte back-up

Volledig geautomatiseerd
De back-ups lopen automatisch op de door u ingestelde momenten. Deze kunnen m.a.w. nooit meer vergeten worden. U krijgt telkens een e-mail met gedetailleerde informatie ter bevestiging van elke back-up. 

Tijd- en kostenbesparend
Back-upsoftware, -hardware (tapes, tapedrives, …) en het bijhorende onderhoud worden overbodig. Nooit meer back-ups maken, tapes labellen en indexeren,… Op deze manier kunnen uw (IT)-medewerkers zich op interessantere en meer strategische taken richten. Wanneer u meer back-upcapaciteit nodig heeft, is dat met een simpele muisklik geregeld.

Zuinig voor uw internetverbinding
Door gebruik van innovatieve delta-block technologie wordt niet de volledige data verzonden, maar enkel de gewijzigde delen. De eerste back-up (en dus de grootste) die u maakt, kan via seed-loading gebeuren: uw data wordt dan d.m.v een speciale disk lokaal geëncrypteerd & geback-upped om daarna op onze back-upservers te worden geschreven. Door de compressie van de gegevens wordt de transmissietijd bovendien sterk gereduceerd. Dit zorgt ervoor dat zowel het back-uppen als het herstellen van uw gegevens in enkele minuten kunnen gebeuren.

Veilige back-up

Geavanceerde encryptie en verzending via SSL
Voor de verzending worden uw gegevens gecodeerd (AES, Triple DES, Blowfish) op basis van een encryptiesleutel enkel door u gekend. Zonder uw persoonlijke encryptiesleutel is de data waardeloos. Uw gegevens blijven tijdens de verzending en opslag dus steeds versleuteld. De verzending van de geëncrypteerde data verloopt via een beveiligde SSL verbinding. De ingebouwde veiligheidssystemen waarborgen optimale confidentialiteit en maken back-up online veiliger dan back-up op tape of andere media.

Nederlandse klasse A datacentra met 24/7 toegangscontrole
Onze back-up- en replicatie- infrastructuur bevindt zich in 2 geografisch gescheiden Nederlandse datacentra. Diverse barrières met controlemechanismen zorgen ervoor dat men enkel toegang krijgt tot de geautoriseerde plaatsen in het datacenter. Alle activiteiten worden geregistreerd via een camerasysteem. Verder zijn de locaties uitgerust met uitgebreide noodstroomvoorzieningen en ultramoderne brand- en rookdetectie controle.

Software updates
In elk van onze pakketten zijn alle software-upgrades (o.a. beveiligingspatches) gratis inbegrepen.

Betrouwbare back-up

Volledig automatisch
U zult de pech maar hebben: u verliest belangrijke data, net wanneer de verantwoordelijke voor de back-ups die ene week verlof heeft of ziek is en u dus geen back-ups hebt gemaakt. Logisch dat u dit vergeten bent, het behoort immers niet tot uw normale routine. Met HTR Back-up Online is dit verleden tijd. Uw back-ups lopen volautomatisch op de door u gewenste tijdstippen en kunnen dus nooit meer vergeten worden.

Betrouwbare back-upsoftware
Met meer dan 1.000.000 gebruikers wereldwijd, mogen we ervan uitgaan dat onze software zijn stabiliteit en betrouwbaarheid bewezen heeft.

Uiterst stabiele en betrouwbare infrastructuur
De back-ups van uw bedrijfsdata worden opgeslagen op onze back-upinfrastructuur in een eerste datacenter en iedere nacht gerepliceerd naar een 2de geografisch gescheiden datacenter. De volledige back-upinfrastructuur en ons beveiligd netwerk zijn van hoge kwaliteit en op elk niveau volledig redundant uitgevoerd. De datacentra zijn beide klasse A en voorzien van de meest moderne toegangscontroles.